Feka_partner_sollefteå_8

Kvalitet & Hållbarhet

Kvalitets- och miljöpolicy för FEKA Partner AB

Vi på FEKA Partner AB är engagerade i att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet samtidigt som vi tar ansvar för miljön och strävar efter att minska vår påverkan på naturen. Vårt företag är dedikerat till att kontinuerligt förbättra våra processer, minska vår miljöpåverkan och uppfylla tillämpliga lagar och regler för att främja en hållbar framtid.

Våra åtaganden är:

 1. Kvalitet:
  a. Att erbjuda våra kunder produkter och tjänster som uppfyller deras krav och förväntningar.
  b. Att implementera kvalitetssäkringssystem och följa bästa praxis för att säkerställa en konsekvent hög kvalitet i våra processer.
  c. Att aktivt utvärdera kundfeedback och använda den som ett verktyg för förbättringar.

 2. Miljö:
  a. Att minimera vår påverkan på miljön genom att förebygga förorening, minska avfall och effektivisera resursanvändningen.
  b. Att följa relevanta miljölagar, förordningar och andra krav som är tillämpliga på vår verksamhet.
  c. Att främja medvetenhet och utbildning bland våra medarbetare för att öka förståelsen för miljöfrågor och uppmuntra till ansvarsfullt beteende.

 3. Kontinuerlig förbättring:
  a. Att genomföra regelbundna översyner och utvärderingar av våra kvalitets- och miljöprestationer för att identifiera områden för förbättring.
  b. Att fastställa mätbara mål och implementera lämpliga åtgärder för att nå och överträffa dessa mål.
  c. Att kommunicera vår kvalitets- och miljöpolicy och relaterade mål till våra intressenter och säkerställa deras engagemang och delaktighet.

Vi förbinder oss att upprätthålla och ständigt förbättra vår kvalitets- och miljöprestation genom att tillhandahålla resurser, utbilda vår personal och engagera oss i samarbete med våra intressenter. Genom att följa denna policy kommer vi att sträva efter att vara en pålitlig och ansvarsfull partner för våra kunder, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling och skydd av vår miljö.

Denna kvalitets- och miljöpolicy är förstådd, implementerad och upprätthållen på alla nivåer inom FEKA Partner AB och kommer att granskas och uppdateras vid behov för att säkerställa att den fortsätter att vara relevant och effektiv.

Få offert

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort