Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö

Vi värnar om god arbetsmiljö, hög kvalitet och använder oss av resurssnåla metoder som ger minsta möjliga påverkan på miljön vid våra uppdrag. De produkter vi marknadsför är energieffektiva och miljöanpassade för att kunna återanvändas, återvinnas och depomeras på ett säkert sätt.Vårt miljöansvar utvecklas ständigt och som ett led i det genomgår våra anställda regelbundet utbildning och får ständig information som håller dem uppdaterade. Vid valet av leverantörer kontrollerar vi att även dessa lägger stor vikt vid miljöarbete.

När vi använder begreppet kvalité, gäller det allting från produkter, tjänster och utförande till kundvård och leveranssäkerhet.

Vi vill att våra kunder ska kunna få snabba besked och erhålla god service. FEKA Partner har certifierat sitt miljöledningssystem, arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete enligt Smart LEDNINGSSYSTEM.