Stödkantläggare

Stödkantläggaren är ett tillbehör till ForshagaSpridaren som används vid läggning av stödremsor för belagda vägar. Tack vare ett unikt system med inbyggda sensorer kan systemet få läggaren att automatiskt följa beläggningsprofilen och styra utmatningen.
Maskinen har även inbyggd vibrator för packning av stödremsan. Konstruktionen gör att endast ett fordon på egen hand kan lösa uppgiften att lägga stödremsor.

 

stefan_mohlin.jpg

Projektchef

Stefan Mohlin

Mobiltfn 070-622 26 13
E-post

Projektchef

Charles Vörman

Mobiltfn 070-622 26 13
E-post

Samordnare

Filip Andersson

Mobiltfn 070-190 87 46
E-post

 

 

 

Comments are closed