Skillnad mellan värmepumpar

Luftvärme – Ett hett alternativ

Även kall utomhusluft innehåller värme. Också vid temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning. Inomhusluften, som lämnar huset via ventilationen, har vi redan använt energi till att värma till ca +20° C. Att återanvända den värmeenergin är en så självklar åtgärd att frånluftvärmepumpar ofta integreras i ventilationen i nybyggen.

Frånluftvärmepump

För att kunna tillvarata värmeenergin i inomhusluften, måste huset vara ventilerat med ett fläktsystem. Så kallad självdragsventilation måste kompletteras med ett funktionsdugligt ventilationssystem. En frånluftvärmepump ökar ventilation av huset. Detta minskar ofta problemen med mögel, fukt och radongas.

Största besparingen gör man om man använder den utvunna värmen för både varmvatten och radiatorvatten. Sådana värmepumpar finns sammanbyggda i en enhet.

Systembeskrivning

En frånluftsvärmepump hämtar sin energi från husets förbrukade luft, d.v.s. den ventilationsluft som transporteras från olika rum i huset via ett kanalsystem. Då luften har passerat värmepumpen finns högteknologiska invertervärmepumpar som kan sänka lufttemperaturen ned till -15°C.

Fördelar

 • Komplett aggregat som ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning. Återbetalningstiden jämfört med aggregat som ger samma funktioner utan återvinning är mycket kort.
 • Vanligaste typen av värmeapparat i nybyggnation. Enkel installation under förutsättning att kanalsystem finns eller skall monteras (det senaste är alltid fallet i nybyggnation).
 • Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.

Nackdelar

 • I hus med en hög energiförbrukning får man en lägre energibesparing än med ex. bergvärme, jordvärme, etc. Dock kan man med en inverter frånluftsvärmepump i många fall erhålla en likartad besparing.
 • I äldre hus som saknar kanalsystem för frånluft behöver man bygga nya sådana.

Viktigt

Ventilationsinjusteringen måste utföras på korrekt sätt. I annat fall äventyras värmepumpens funktion, alternativt fås en onödigt hög energiförbrukning. Av samma anledning måste värmepumpens inbyggda luftfilter rengöras regelbundet.

Allmänt

Har varit den klart dominerande typen av värmeapparat i nybyggnation sedan början på 80-talet.

 

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpar hämtar värme från utomhusluften och överför det till husets vattenburna värmesystem och kan även generera tappvarmvatten.

Det är en förhållandevis billig investering.

Systembeskrivning

En luft/vatten-värmepump utvinner sin energi ur utomhusluft genom att luft via en eller flera fläktar blåses igenom värmepumpens kondensorbatteri – dvs. hela värmepumpen placeras oftast utomhus. Det förekommer även värmepumpar som har värmepumpen inne, och ett så kallat kylbord utomhus.

Fördelar

 • Energikällan (luft) finns alltid i tillräcklig mängd och kvalité även på den minsta tomt.
 • Oftast lägre totalkostnad än exempelvis med bergvärme och ytjordvärmepump.
 • Fördel vid poolvärmning på höst, vår och sommar.

Nackdelar

 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Verkningsgraden blir sämre när utetemperaturen sjunker.
 • Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
 • Ofta körs radiatorvatten ut ur huset till värmepumpen vilket kan vara ett problem vid låga temperaturer.
 • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.

Allmänt

Tillståndsplikt vissa kommuner.

 

Luft-luftvärmepump

Komfortvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Tekniken passar bra för direktvärmda småhus och mindre butiker och verkstäder. Komfortvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering. Byggnaden tillförs inte utomhusluft, så ventilationen måste ske på annat sätt, t ex med separat ventilationsvärmeväxlare.

Systembeskrivning

Luft/luft-värmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller flera fläktar. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare placerade inomhus. För att montera en luft/luft-värmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad.

Fördelar

 • Till skillnad från andra värmepumpsystem ger denna typ inte bara billig energi utan även klimatförbättringar inomhus.
 • Lättinstallerad.
 • Reversibel, d.v.s. har möjlighet att användas som luftkonditionering på sommaren.
 • Möjlighet att använda som avfuktare.
 • Perfekt alternativ för den som saknar vattenburet radiatorsystem.
 • Bra livslängd vid korrekt installation.
 • Låg totalkostnad.

Nackdelar

 • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
 • Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
 • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.
 • Det finns även fortfarande kvar på marknaden så kallade konverterade värmepumpar – d.v.s. värmepumpar som är byggda för exempelvis köldmedia R-22 (i Sverige förbjudet i nyinstallation) och som konverterats till annat godkänt köldmedia (till exempel R 407c eller R 417a) i Sverige.

Allmänt

 • På grund av stort intresse för den här typen av värmepumpar har det importerats många olika märken till marknaden. En del av dessa märken och modeller är inte avsedda för de kalla och fuktiga vintrar som vi har och klarar därför inte att fungera klanderfritt på vintern. Resultatet av dessa värmepumpar blir utebliven besparing och dyra reparationer.
 • Att montera denna typ av värmepump själv är ett lagbrott.
 • Vanligaste köldmedia idag är R 410a.
 • Tillståndsplikt i vissa kommuner.

Källa:
 

 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Projektchef

Albin Andersson

070-190 87 42
E-post

Kyltekniker

Johannes Collén

0620-577 39
E-post

Vi ringer upp dig!

Fyll i formuläret nedan så ringer vi upp dig! så snart vi kan.

 

Ring oss

Det går även bra att ringa till våran telefonväxel så får du prata med någon av våra medarbetare.

0620-577 30

E-post

Du kan också maila till oss på:

E-post

 
 
 

 

 

 

 

ROT-avdrag på installation

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Växel Vid installation av luftvärmepump får man göra...

Read More

Felsökning

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Växeln Vi utför felsökning på värmepumpar, luftkonditioneringar och...

Read More

Trygghetsförsäkring

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Offertförfrågan FEKA Partner kan i samarbete med FG...

Read More

Uthyrning av lokaler

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Växel Lediga kontorslokaler på FEKAgården Här finns det...

Read More

Fujitsu KMBCN

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Offertförfrågan Slim Nordic Inverter KMCBN står för extremt...

Read More

Fujitsu LZCAN

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Offertförfrågan Fujistu LZCAN sätter en helt ny standard...

Read More

Serviceavtal

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Växeln Vi erbjuder löpande, 3 år eller 5...

Read More

Tillbehör värmepumpar

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Offertförfrågan Vi har flera smarta lösningar till din...

Read More

Skillnad mellan värmepumpar

Luftvärme - Ett hett alternativ Även kall utomhusluft innehåller värme. Också vid temperaturer ner mot...

Read More

Varför man INTE ska köpa en billig luftvärmepump

På webben och i några av de stora byggvaruhusen finns det ett stort utbud av...

Read More

Incert – installations certifiering

Vi är certifierade via Incert Du hittar oss på deras webbsida här ->   Men...

Read More

Fujitsu – certifierad återförsäljare

Vi är certifierad återförsäljare till FUJITSU.         KONTAKTUPPGIFTER Projektchef Albin Andersson 070-190...

Read More

DEFA Home

Larm och fjärrstyrning av värme Den enkla och trygga lösningen för dig som vill styra...

Read More

Luftvärmepump

KONTAKTPERSON Albin Andersson 070-190 87 42 E-post Offertförfrågan Villavärme Luftvärmepump - en bra investering! Luftvärmepumpar...

Read More