ROT-avdrag på elarbeten


KONTAKTPERSON
Albin Andersson

070-190 87 42
E-post
Växel

Glöm inte att säga till oss om du vill utnyttja ditt ROT-avdrag. Du meddelar oss ditt personnr och fastighetsbeteckning.

Detta gäller vid småhus:

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad som är yngre än fem år

Rotavdrag ges för att

 • dra in el; se även indragning av el under Gräv- och markarbete
 • modernisera el samt byta och montera vägguttag
 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • installera inbyggda spotlights; se även byte av glödlampor och säkringar under Städning (rut)
 • felsöka i samband med reparation och underhållsarbete
 • installera laddplats för elbil, till exempel på fasad eller i garage
 • installera, reparera och byta ut solceller. Om kunden får bidrag för att installera solceller

Inget avdrag ges för att

 • dra el i trädgården
 • installera en fristående laddstolpe för elbil
 • installera och reparera larm
 • göra energideklarationer

Detta gäller vid bostadsrätt:

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar

Rotavdrag ges för att

 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • modernisera el genom att till exempel byta och montera vägguttag eller installera inbyggda spotlights; se även byte av glödlampor och säkringar under Städning (rut)
 • felsöka i samband med reparation och underhållsarbete

Inget avdrag ges för

 • att dra el i trädgården eller till en elcentral (proppskåp) utanför bostaden
 • installera, reparera och byta ut solceller
 • installera och reparera larm
 • göra energideklarationer och fuktmätningar

Detta gäller vid ägarlägenhet:

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för
 • Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag

Rotavdrag ges för att

 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • modernisera el samt byta och montera vägguttag
 • installera inbyggda spotlights
 • göra felsökning i samband med reparation och underhållsarbete

Inget avdrag ges för att

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och entrén
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • installera, reparera eller byta ut solceller
 • installera eller reparera larm
 • göra energideklarationer

Källa: Skatteverket