GDPR

Hantering av personuppgifter

På FEKA Partner AB hanteras en rad olika personuppgifter. På denna sida kan du läsa om vad en personuppgift är, hur och när vi behandlar personuppgifter om dig, vilka rättigheter du har och vilka regler om finns.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer och telefonnummer.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det är i första hand den digitala behandlingen av personuppgifter som är reglerad, men även register i pappersform omfattas av reglerna.

När behandlar FEKA personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i stora delar av vår verksamhet, till exempel

 • kundregister för att utföra arbeten och fakturera
 • leverantörsregister för inköp
 • e-postlistor till nyhetsbrevet

Laglig grund för hantering av dina personuppgifter

FEKA behandlar bara dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det. Vi behandlar med andra ord aldrig personuppgifter om dig om det inte finns en rättslig grund och ett tydligt ändamål med behandlingen. När vi inhämtar personuppgifter från dig lämnar vi information om bland annat vad syftet (ändamålet) med behandlingen är och hur länge uppgifterna kommer att sparas.
Vanligast är att du är kund hos oss och vi behandlar dina adressuppgifter för att kunna fakturera dig.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära information
  Du har rätt att begära information och kostnadsfritt få tillgång till de personuppgifter som FEKA behandlar om dig. En sådan förfrågan kan skickas till oss via vanlig post eller via e-post. 
 • Du har rätt att få uppgifter rättade eller raderade
  Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot FEKAs behandling av personuppgifter. Om du har sådana önskemål kan du kontakta oss.  
 • Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen
  Om du anser att FEKAs behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål direkt till Datainspektionen. 
 • Du kan dra tillbaka ditt samtycke
  Genom att du prenumerera på vårt nyhetsbrev ger du oss samtycke till utskick. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke genom att avsluta din prenumeration (länk finns i nyhetsbrev). 

Vilka regler finns om behandling av personuppgifter?

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i den europeiska dataskyddsförordningen GDPR, eller General Data Protection Regulation, och i den kommande svenska dataskyddslagen. Dessa bestämmelser ersätter från och med den 25 maj 2018 den tidigare gällande personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen

Så skyddar vi dina personuppgifter

All information du ger oss skyddas med hjälp av den mest avancerade tekniken, så att ingen obehörig ska kunna komma åt den.

Så länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vi behöver.
Om du köpt en tjänst eller produkt från oss sparar vi dina uppgifter i sju år. Både för att bokföringslagen kräver att vi sparar betalningsinformation så länge och för att vi ska kunna hantera reklamationer och garantiärenden.

Information om hur du och andra besökare navigerar på vår webbsida och hittar till oss samlar vi in via Google Analytics, den datan sparas sedan i 26 månader.

Ändamål

Vi använder de uppgifter du ger oss för olika ändamål.

Köp
För att vi ska kunna fakturera dig för de produkter/tjänster du köpt, hantera reklamationer och garantiärenden.

Reklam
Att godkänna att vi skickar reklam via e-post (nyhetsbrev) och sociala medier (Facebook och Instagram), är ett bekvämt sätt för dig att hålla dig uppdaterad om våra tjänster, produkter och vår service.

Nyhetsbrev

Genom att registrera dig för våra nyhetsbrev på vår webbsida så samtycker du till utskick.
Du kan när som helst avsluta nyhetsbrevet genom att klicka på länken längst ner i varje utskick.

 

Mer information om reglerna

Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbsida.

 

Kontaktuppgifter till oss

Har du några frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på info(a)feka.se

 

Denna informationen uppdaterades senast 2018-05-24