Barn och elsäkerhet

 

El är farligt och ska hanteras med försiktighet. Innan ditt barn har lärt sig elsäkerhet kan du förebygga olyckor genom att petskydda eluttag, undvika lösa sladdar, barnsäkra spisen och placera elapparater på en säker plats i sovrummet. Du bör också ha en jordfelsbrytare installerad.

Se till att eluttagen är petskyddade och installera jordfelsbrytare

Moderna eluttag har inbyggda petskydd som gör det svårare att komma i beröring med strömmen. Har dina eluttag inga inbyggda petskydd kan du köpa egna petskydd eller kontaktskydd. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar. Extra skydd mot elolyckor får du med en jordfelsbrytare. Har du inte en jordfelsbrytare, se till att få en installerad snarast.

Undvik sladdhärvor och lösa sladdar

Sladdar är spännande men farliga leksaker. Om isoleringen runt sladden skadas, till exempel genom att barn klipper i den eller om den delvis har slitits loss ur en stickpropp, kan den bli livsfarlig. Ett sätt att undvika lösa, långa sladdar är att låta en elektriker installera fler vägguttag. Lämna inte kvar sladdar som inte används, till exempel motorvärmarsladden eller förlängningssladden, i eluttaget.

Gör spisen mindre farlig

Spisen, och det som sker där, brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta modernare spisar har barnskyddsutrustning som till exempel vredspärrar (så att barnet inte kan sätta på en platta), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Använd dessa skydd och komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall ditt barn ändå skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Placera lamporna säkert i sovrummet

Leksaksformade lampor kan locka till lek, men bör hållas utom räckhåll för barn. Tänk igenom vilka apparater som verkligen behövs i sovrummet och se till att de inte kan rivas ner eller på annat sätt riskera en olycka. Det gäller även de nattlampor som sitter direkt i eluttaget.

Lär barnen elvett

El är farligt och ska hanteras med försiktighet. Ladda ner elsäkerhetsverkets plansch Smarta råd i eldjungeln och lär dig om elsäkerhet tillsammans med ditt barn. På planschen finns dessutom en måttsticka, så att ni kan följa hur ditt barn växer.

 

Källawww.elsakerhetsverket.se

Projektchef

Albin Andersson

Mobiltfn 070-190 87 42
E-post