Ångpanna

Ångtingingsaggregat

Vi hjälper Er med våra aggregat med t.ex.

  • tining av vägtrummor
  • frusna ledningar
  • tjäle vid grävningsarbeten
  • m.m.

stefan_mohlin.jpg

Projektchef

Stefan Mohlin

Mobiltfn 070-622 26 13
E-post

Projektchef

Charles Vörman

Mobiltfn 070-622 26 13
E-post

Samordnare

Filip Andersson

Mobiltfn 070-190 87 46
E-post

 

 

 

Comments are closed